Vår produktion

Vi tillverkar alla våra möbler på egen fabrik i Bjärnum i norra Skåne.

Att ha kvar och utöka produktionen i Sverige är mer aktuellt än någonsin. Trenden att lägga ut produktion i låglöneländer har vänt och för många konsumenter är det självklart att välja svenskproducerade varor som är tillverkade under justa arbetsförhållande och på ett miljömässigt hållbart sätt.

Massivträ

Vi tror på genuint hantverk där vi har full kontroll på tillverkningens alla delar.

Under 2014-2015 har vi gjort en stor satsning för att ta produktionen ytterligare en nivå.
Investeringen består bl.a. av ett sågverk och torkanläggning för att kunna ta tillvara bygdens skog.

"Från stock till färdig möbel - Allt under samma tak"

Trädinventering

Fanér

Massivträ är endast en del av vår verksamhet. Vi jobbar även med fanérade och målade material.

Fanéring förknippar en del med prefabricerade skivmaterial som importeras från låglöneländer. Vi vill ha ett bättre slutresultat och tar därför hand om allt detta i fabriken. Fanéring är ett effektivt sätt att spara ädelträ utan att kompromissa med äkta trä som ytmaterial.

 

Ytbehandling

När det gäller ytbehandling har vi även här full kontroll.
Våra träslag ytbehandlas t.ex. med såpa (tvålflingor), olja, vitolja, mattlack, betser, mm.
Målade produkter är också en viktig del i vårt sortiment. Utöver vitlack jobbar vi med andra kulörer vilket betyder att vi kan ta fram möbler i valfri ncs-kulör.

All ytbehandling sker med största möjliga miljöhänsyn.