Vår produktion

För konkurrenskraftig produktion har vi installerat maskiner av modernaste slag. Men eftersom trä är levande finns här också ett stort inslag av hantverk. Maskiner och trä måste hanteras av skickliga snickare. I vår verkstad finns hantverkare i tredje generationen, hantverkare med nedärvd känsla och kunnighet.

Tidlös kvalitet genom historien.
I Bjärnum har möbler tillverkats sedan 1800-talet. För 50 år sedan fanns här mer än 600 möbelhantverkare. Kompromisslös kvalitet och stilkänsla gjorde bjärnumsmöblerna berömda och de spreds över hela världen.
Här lever yrkesstoltheten och det fina svenska möbelhantverket kvar till glädje för alla som älskar tidlös kvalite och skön design.

Massivträ

Vi tror på genuint hantverk där vi har full kontroll på tillverkningens alla delar.

Under 2014-2015 gjordes en stor satsning för att ta produktionen ytterligare en nivå.
Investeringen består bl.a. av ett sågverk och torkanläggning för att kunna ta tillvara bygdens skog.

"Från stock till färdig möbel - Allt under samma tak"

Mätning av ek

Fanér

Massivträ är endast en del av vår verksamhet. Vi jobbar även med fanérade och målade material.

För att nå bästa slutresultat tar vi hand om hela processen i vår verkstad. Klippning, fogning och pressning utförs av medarbetare med många års erfarenhet. Fanéring är ett effektivt sätt att spara ädelträ utan att kompromissa med äkta trä som ytmaterial.

Fanér

Ytbehandling

När det gäller ytbehandling har vi även här full kontroll.
Våra träslag ytbehandlas t.ex. med såpa (tvålflingor), olja, vitolja, mattlack, betser, mm.
Målade produkter är också en viktig del i vårt sortiment. Utöver vitlack jobbar vi med andra kulörer vilket betyder att vi kan ta fram möbler i valfri ncs-kulör.

Vi har två sprutboxar för manuell målning och en sprutautomatlinje för större satser.
All ytbehandling sker med största möjliga miljöhänsyn.

Sprutmålning